ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑρχικήΕταιρείαΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

·    H PYROTECHNICA ENGINNERING HELLAS Ιδρύθηκε το 2005 και αποτελείται από κατάλληλα εκπαιδευµένο και ειδικευµένο προσωπικό στα προϊόντα Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης, Καμερών (CCTV), Access, Συναγερμού   Κλιματισμού και Ηλεκτρολογικών Έργων.

·    Ασχολείται με την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων (εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης, CCTVΑccess Control εκαταστάσεις συναγερμού, κλιματισμού & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) καθώς και με την συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών.

·    Ασχολείται επισταμένως µε την πυρανίχνευση (BentelCofemBosch, Siemens, Cooper) και την πυρόσβεση (InergenFM 200, Αεροζόλ & CO2όλων των τύπων, τα κατασβεστικά αερολύματα (GreenExMAGAnsul) και προσφέρει πολύπλευρη και συγκριτική προσέγγιση στο είδος µε τεράστιο εύρος εφαρµογών.

Επίσης, ασχολείται με εμπόριο & εγκαταστάσεις Access Control (Kantech του ομίλου Tyco), Καμερών (BoschSamsungSiemens), Συναγερμού (DSCBoschSiemens), Κλιματισμού (DaikinToshibaInventor& Ηλεκτρολογικών (ABBHagerLegrand).

·    Συνεργάζεται µε τις γνωστότερες διεθνείς εταιρείες στο χώρο των συγκεκριμένων προϊόντων, προσφέροντας την καλύτερη και πλέον αξιόπιστη λύση στην Αγορά, µε συνδυασµούς λύσεων όπου χρειάζεται.

·    Το αρτιότατο τεχνικό τµήµα, µε διπλωµατούχους Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς και τεχνικούς συνεργάτες, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη για τη σωστή και εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων. 

·    Τα συνεργεία µε τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών κ.λ.π) είναι κατάλληλα πιστοποιηµένα από τις κατασκευάστριες εταιρείες και έχουν πλήρη γνώση των εργασιών και των απαιτήσεων των προϊόντων.

·    Η Εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ποιότητας για τα προϊόντα της από Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Φορείς.