ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑρχικήΕΡΓΑΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.  Mελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και Μελέτη Πυρασφαλείας (πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης) στο κτίριο ιδιοκτησίας ΤΕΣ επί της οδού Παλλάδος 24-26 στην Αθήνα του Υπουργείου Εθνικής ?μυνας Ταμείου Εθνικού Στόλου. (2012).

2.  Μελέτη Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυπέτρου - Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Αίθουσας Κέντρου Η/Μ Μελέτη  (2012).

3.  Μελέτη Αναβάθμισης  Ηλεκτρικού Δικτύου της CORAL GAS στον Ασπρόπυργο (2012).

4.  Μελέτη Εφαρμογής Ηλεκτρολογικών στην εξοχική κατοικία στο Πόρτο Χέλι του ΛΕΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. (2011). 

5.  Μελέτη Ενεργητικής Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης στην εξοχική κατοικία στο Πόρτο Χέλι του ΛΕΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. (2011).

6.  Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης στο κατάστημα της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στην Ν. Ερυθραία (2010)